زبان تخصصی

این شاخه مربوط به کتابهای زبان تخصصی رشته مختلف به زبان انگلیسی می باشد.

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
در هر صفحه
زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

کتاب حاضر به تآلیف دکتر آرمان...

200.000 ﷼
Globalizing Transitional Justice contemporary essays

Globalizing Transitional Justice contemporary essays

کتاب حاضر از جمله کتب حقوقی می باشد...

قیمت معمولی: 200.000 ﷼

Special Price: 160.000 ﷼

Transitional Justice

Transitional Justice

کتاب حاضر از جمله کتب حقوقی می باشد...

قیمت معمولی: 240.000 ﷼

Special Price: 192.000 ﷼

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی انگلیسی

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی انگلیسی

کتاب حاضر در رابطه با رشته مترجمی...

قیمت معمولی: 160.000 ﷼

Special Price: 145.000 ﷼

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

کتاب حاضر در رابطه با رشته روابط عمومی...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 85.000 ﷼

زبان عمومی به همراه گرامر، واژگان و خواندن

زبان عمومی به همراه گرامر، واژگان و خواندن

کتاب حاضر در رابطه با رشته مترجمی...

قیمت معمولی: 95.000 ﷼

Special Price: 80.750 ﷼

انگلیسی برای دانشجویان (کلیه رشته ها)

انگلیسی برای دانشجویان (کلیه رشته ها)

کتاب حاضر در رابطه با کلیه رشته ها...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 85.000 ﷼

ترجمه شفاهی آثار دیداری و شنیداری انگلیسی به فارسی _ فارسی به انگلیسی

ترجمه شفاهی آثار دیداری و شنیداری انگلیسی به فارسی _ فارسی به انگلیسی

کتاب حاضر در رابطه با رشته مترجمی...

قیمت معمولی: 95.000 ﷼

Special Price: 80.750 ﷼

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
در هر صفحه