روش تدريس

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه
Alternative Approaches to Second Language Acquisition

Alternative Approaches to Second Language Acquisition

کتاب حاضر در زمینه زبانشناسی...

قیمت معمولی: 150.000 ﷼

Special Price: 105.000 ﷼

 Digital Literacies

Digital Literacies

کتاب حاضر در زمینه روش تدریس دانش...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 72.000 ﷼

 Essential Teacher Knowledge+DVD

Essential Teacher Knowledge+DVD

کتاب حاضر در زمینه روش شناسی توسط...

قیمت معمولی: 500.000 ﷼

Special Price: 400.000 ﷼

Active Listening

Active Listening

کتاب Active Listening با در س هایی برنامه...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 70.000 ﷼

Principles of Language Learning and Teaching 6th Edition

Principles of Language Learning and Teaching 6th Edition

این کتاب از انتشارات LONGMAN و به اهتمام...

قیمت معمولی: 400.000 ﷼

Special Price: 320.000 ﷼

Input Matters in SLA

Input Matters in SLA

کتاب حاضر در زمینه زبانشناسی توسط...

قیمت معمولی: 130.000 ﷼

Special Price: 110.500 ﷼

English language Teaching Methodology

English language Teaching Methodology

کتاب حاضر توسط Mehri Vahabi, Jaleh Hassakhah در...

قیمت معمولی: 70.000 ﷼

Special Price: 56.000 ﷼

Quantitative Data Analysis With SPSS Release 8 for Windows

Quantitative Data Analysis With SPSS Release 8 for Windows

این کتاب توسط Alan Bryman و Duncan Cramert تآلیف...

قیمت معمولی: 150.000 ﷼

Special Price: 127.500 ﷼

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه