مهارت نوشتاری

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه
25 اصل اساسی در مقاله نویسی

25 اصل اساسی در مقاله نویسی

کتاب حاضر توسط دکتر محمدحسین رضازاده...

قیمت معمولی: 150.000 ﷼

Special Price: 135.000 ﷼

Ethnographic Perspective on Academic Writing

Ethnographic Perspective on Academic Writing

کتاب حاضر در زمینه مهارت نوشتن توسط...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 80.000 ﷼

academic writing and publishing

academic writing and publishing

کتاب حاضر در زمینه آموزش نوشتن توسط...

قیمت معمولی: 280.000 ﷼

Special Price: 224.000 ﷼

Writing and Publishing Science Research Papers in English A Global Perspective

Writing and Publishing Science Research Papers in English A Global Perspective

کتاب مورد نظردر زمینه نگارش و نشر...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 80.000 ﷼

Essential Words and phrases for Writing English Articles

Essential Words and phrases for Writing English Articles

کتاب حاضر توسط دکتر محمد گلشن تألیف...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 84.000 ﷼

Essential Texts for Proposal and Thesis Writing in English

Essential Texts for Proposal and Thesis Writing in English

کتاب حاضر در زمینه مهارت نوشتاری توسط...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 96.000 ﷼

 الگوهای نوشتاری برای مقالات انگليسی

الگوهای نوشتاری برای مقالات انگليسی

کتاب حاضر در زمینه مهارت نوشتاری توسط...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 96.000 ﷼

NEW HART'S RULES

NEW HART'S RULES-2ND

کتاب حاضر مجموعه قوانین هارت می باشد...

قیمت معمولی: 280.000 ﷼

Special Price: 224.000 ﷼

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه