مهارت نوشتاری

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه
Essential Words and phrases for Writing English Articles

Essential Words and phrases for Writing English Articles

کتاب حاضر توسط دکتر محمد گلشن تألیف...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 84.000 ﷼

Writing and Publishing Science Research Papers in English A Global Perspective

Writing and Publishing Science Research Papers in English A Global Perspective

کتاب مورد نظردر زمینه نگارش و نشر...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 80.000 ﷼

Ethnographic Perspective on Academic Writing

Ethnographic Perspective on Academic Writing

کتاب حاضر در زمینه مهارت نوشتن توسط...

قیمت معمولی: 100.000 ﷼

Special Price: 80.000 ﷼

Academic writing a handbook for international students

Academic writing a handbook for international students

کتاب حاضر برای دانش آموزان سطح متوسط...

قیمت معمولی: 220.000 ﷼

Special Price: 154.000 ﷼

Statistics Of Theses and Articles in Simple Language

Statistics Of Theses and Articles in Simple Language

کتاب حاضر در زمینه ارتقاء مهارت نوشتاری...

قیمت معمولی: 120.000 ﷼

Special Price: 96.000 ﷼

گنجینه عبارات و جملات کاربردی

گنجینه عبارات و جملات کاربردی مقاله نویسی و پایان نامه نویسی به زبان انگلیسی

گنجینه عبارات و جملات کاربردی عنوان...
135.000 ﷼
 Writing Power 1

Writing Power 1

کتاب حاضر به سازماندهی ايده های شما...

قیمت معمولی: 250.000 ﷼

Special Price: 175.000 ﷼

 Writing Power 2

Writing Power 2

کتاب حاضر به سازماندهي ايده هاي شما...

قیمت معمولی: 250.000 ﷼

Special Price: 175.000 ﷼

Grid  لیست 

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
در هر صفحه